К основному контенту

Маніфест Партії вільних людей (Партії національної єдності)

 

Партія Національної Єдності / 

Партія вільних людей

{Відтепер українською}. 

Головна ідея - будівництво і розвиток сильної, великої та багатої країни розумних та вільних людей. 

Основна проблема - практична відсутність потенціалу для об'єднання та взаєморозуміння (заважають необ'рунтовані амбіції, низька якість політичного класу, майже повна відсутність у ньому пасіонарності, прогресорства та візіонерства, багаторічне штучне насадження комплексу менштовартості та ін.). На жаль, ідеї створення створення сильної та економічно процвітаючої України сьогодні розуміються всіма суб'єктами по різному та дискредитовані самим плітичним класом і наразі не є об'єднуючими. 

Схема рішення та фундамент - загальне підвищення рівня інтелекту, духовності та культури населення. Через інформаційні інститути – школи, ВНЗ, заклади науки, культури та мистецтва. потім можливий розвиток певного інтелектуального анархізму у тому сенсі, що вільні та розумні люди не потребують бюрократії та зарегулювання й адміністрування. Ідея відбудови країни наразі є найбільш егрегорно сильною через війну, але цей напрям потребує розробки чіткого змістовного наповнення, яке буде розділятися більшістю членів співтовариства. Також варто пам'ятати те, що я описував раніше з погляду стратегічного підходу - якщо ми хочемо когось наздогнати (наприклад, розвинуті країни першого світу), не потрібно бігти за ними, варто рухатися навперейми. 

(з Telegram-каналу)

Щоб зрозуміти ідеологічне забарвлення партії необхідно переосмислити поняття "національна ідея" та "національні інтереси". Варто пам'ятати, що нація - це не лише об’єднання людей за територіальною, мовною та історичною ознакою, але й спільнота, що гуртується навколо спільної мети у розбудові свого майбутнього та спільного способу досягнення мети самого життя. 

Чому я починав з Партії вільних людей? Тому що це глибинний архетип Українця. Стати вільним для нас означає бути собою. У такий спосіб можливе звільнення людини від соціального рабства. Таким чином, чином, наша національна ідея – це суспільство та держава для людини, а не навпаки, що передбачає й перебудову наявних суспільних відносин. Пам'ятаємо, що держава - це лише договір між вільними людьми. Регулятором відносин всередині неї виступає демократія, яка дозволяє утримувати баланс у суспільстві та вкорінена у наші цінності, які ворог намагався знищити в нашій ментальності вже кілька століть. Ідея держави як сервісу вихлдить з думки, що держава як інститут має прислуговувати людині, а не навпаки. Зрештою, ми маємо відійти від суто споживчого спрямування у суспільних відносинах та розбудовувати суспільство справедливості. Тоді зрозуміло, що національна ідея має спиратися на широкий та глибокий духовний розвиток своїх громадян.

На цій підставі я сформував МАНІФЕСТ «Партії вільних людей» ("Free people's party") або "Партії національної єдності". Він достатньо великий, тож викладаю короткий але змістовно простий та зрозумілий витяг з цього маніфесту. 

* У сучасному світі, де вже немає масових ідеологій, а основні цінності та погляди політичних партій настільки тісно переплетені, що їх важко відрізнити один від одного, ми об'єднуємося в партію, яка ставить за мету створення великої, економічно процвітаючої країни, надійного партнера на міжнародній арені, що ґрунтується на відродженні справжніх духовних цінностей українського народу.

* Партія є об'єднанням професіоналів та однодумців не монолідерського типу і будується на засадах демократичного централізму. Ми – партія професіоналів та висококласних фахівців з усіх напрямків розвитку країни. Ми сповідуємо цінності справжньої демократії і є прихильниками побудови економічно та духовно сильної держави, в центрі якої знаходиться людина. Держава, економіка та політика у нашому розумінні мають бути для людини, і не навпаки.

* Партія вільних людей – це спільнота незалежних, самодостатніх і сильних розумом та духом людей, об'єднаних спільними інтересами та розумінням розвитку країни. «Вільні люди» – це архетип вільної людини, яка будує своє життя по правді та совісті, впевненої у принципах демократії, розуміє, що таке порядок та розвиток, сповідує цінності свободи та особистісного зростання, економічно сильної держави та розвиненого громадянського суспільства.

* Головна мета – перетворення України на сучасну багатонаціональну країну шляхом здійснення інноваційних реформ, націлених на підтримку ефективності сервісних функцій держави та розвиток відповідального громадянського суспільства. Для досягнення цієї мети ми боремося за трансформацію держави з корупційно-бюрократичної у сучасну демократичну. Досягти цього можна шляхом здійснення принципів прямої демократії, впровадження та розвитку економіки баз даних, пом'якшення адміністративного тиску на бізнес та усунення корупції.

* Головне надбання України – інтелект, талант і працьовитість її багатонаціонального народу. Головна функція держави – створення справедливих і рівних умов розвитку особистості реалізації здібностей кожної людини, дотримання її прав, підвищення рівня добробуту, забезпечення високого рівня соціального захисту. Ми виступаємо за створення в країні клімату безумовного дотримання ключових прав та свобод кожного громадянина. Це право на працю (включаючи зайняття власним бізнесом) та її справедливу винагороду, право на гідну старість, право на особисту безпеку та захищеність приватної власності, право на свободу вираження своєї думки та отримання об'єктивної інформації та інші загальновизнані громадянські права. Людину потрібно максимально позбавити свавілля бюрократії будь-якого рівня через широке впровадження інформаційних технологій. Під опікою держави мають бути люди, не здатні через здоров'я, вік та інші об'єктивні причини, самі створити собі умови для комфортного життя. Велика кількість бідних, як і високе розшарування громадян за рівнем життя, є принизливою для сучасної країни, тому ми боремося за створення умов для максимальної самореалізації наших громадян та загальне зростання добробуту українського народу.

Програмні засади:
1) у внутрішній політиці – партія виступає створення держави сервісного типу, всі функції якого спрямовані в розвитку та підтримку всіх громадян країни, підвищення якості наданих послуг і зниження витрат утримання держави, давлящего над суспільством;
2) в економіці – партія поділяє цінності ринкової економіки з регулюванням стратегічно важливих галузей економіки та створенням рівноправних умов всім учасників ринку України і контролем над їх дотриманням, а також всебічно підтримує розвиток високотехнологічних та наукомістких галузей; 
3) в освіті – партія реалізує принципи безперервного навчання, створення та підтримки високої якості освітніх послуг для підвищення загального інтелектуального, духовного та морально-вольового рівня населення України з метою розвитку суспільства по-справжньому вільних та незалежних людей;
4) у охороні здоров'я – партія виступає не лише за підвищення якості послуг охорони здоров'я, а й за системні зміни у цій сфері, спрямовані на розвиток профілактичної медицини, диспансеризації, залучення до здорового способу життя;
5) у соціальній сфері – зусилля партії спрямовані на загальну підтримку соціально незахищених верств населення через програми спільного фінансування, створення фонду у сфері державно-приватного партнерства та монетизації пільг;
6) у молодіжній сфері – партія має молодіжне крило та активно працює у сфері підвищення інтелектуального потенціалу молоді країни, пошуку та розвитку кадрів високої кваліфікації, формування кадрового резерву на всі ключові пости, надає допомогу в активному батьківстві, отриманні знань та необхідних навичок через свої клуби при партії;
7) у міжнародній сфері – партія дотримується стандартів рівних, відкритих та прозорих, а головне – взаємовигідні відносин з усіма державами світу, насамперед, зі стратегічними партнерами та сусідами.
(з Telegram-каналу)
Першочергові паралельні кроки партії:
- алгоритмізований відбір людей на адміністративні посади з метою якнайшвидшого відновлення інфраструктури та економіки в цілому;
- створення широкої програми пошуку, розвитку та ротації оновленого політичного класу;
- створення шкіл мислення для дітей; 
- тренінговий центр для дорослих (розширення інтелектуальної та духовної картини світу);
- створення та підтримка громадських та бізнес просторів; 
- бізнес клуб та каса взаємодопомоги, підтримка споживчої та соціальної кооперації; 
- українська соціальна мережа;
- генерація та розвиток позитивного образу України (відновлення памяток історії та культури та створення нових змістовних локацій); 
- всебічний розвиток молодіжного лідерства...

Ми поділяємо стурбованість більшості наших співгромадян деградацією всіх сфер суспільного життя та економіки. Але ми прагнемо об'єднати всіх, хто має намір сам нести відповідальність за себе, свою сім'ю та свою країну в сучасних умовах, тоді як держава має виступати гарантом прав і свобод громадян, формувати ефективні та спроможні демократичні інституції. Ми готові брати відповідальність і знаємо, як досягти успіху і зробити Україну справді вільною та великою. 

(с) ВК

Комментарии